Är det omöjligt att vara chef idag?

Är det omöjligt att vara chef idag?

Idag överöses vi med tankar om medarbetarfokus. Förespråkarna är många, däribland vi på Netcompetence: medarbetaren är ett företags viktigaste resurs. Men hur är det egentligen att vara chef idag? Det är lätt att den nya arbetsmarknaden och medarbetares förväntningar gör uppgiften närmast omöjlig om chefen ska vara perfekt. Det skriver dagens skribent, Ulrika Skogland.

Internet fylls av texter med krav på hur du ska vara som chef. Att det är skillnad på chef och ledare och att man ska vara ledare och inte chef. Man ska vara tydlig och beslutsam samtidigt som man ska förankra besluten och lyssna in sina medarbetare. Man ska ha tid till både administration och se sin personal men också kunna vara auktoritär när det krävs.

Blir man inte som chef uppäten av alla förväntningar och krav? Hur ska vi kunna attrahera chefer i framtiden om dagens förväntningar är ouppnåeliga?

Det finns flera tillfällen när en tydlig chef är viktigare än en inspirerande ledare. Ett exempel på det är i förändringsprocesser. Där behövs en chef som successivt ger information och är tillgänglig för frågor men som också är tydlig och klar över vägen framåt. Där lugn och tillit kan vara viktigare än nya idéer och passion.

Samtidigt finns det tillfällen som kräver en ledare. Är man i en bransch som har svårigheter kan det vara viktigt med en inspirerande person som ingjuter mod i personalen och för dem framåt.

I takt med att kraven bli både fler och högre behöver vi stanna upp och ifrågasätta. För var i detta finns den perfekta chefen och vad är egentligen ett bra ledarskap?

Efter 17 år som chef inom rekryterings- och bemanningsbranschen har jag lärt mig mycket om hur man kan påverka chefers tillvaro och vikten av att göra det. Några av de mest värdefulla nycklarna har jag listat nedan.

7 nycklar för en bättre tillvaro som chef

1. Våga välja och våga välja bort. Det är inte realistiskt att ledare ska kunna och veta allt och vara bra på alla områden. Fokusera på det som är viktigast och våga välja bort det som är mindre viktigt. Ta istället hjälp med områden du inte är så bra på.

2. Tydliggör förväntningar. Vilka förväntningar finns i din organisation? Klargör vad som förväntas av både ledare och medarbetare. Resultat är alltid ett ömsesidigt ansvar.

3. Våga fråga. Vad behöver du som ledare och vad behöver dina medarbetare? Frågar man får man svar.

4. Ha en öppen dialog. Olika perioder kan kräva olika ledarskap. Våga prata öppet om det i ledningsgruppen.

5. Våga byta ledarskap & ta ansvar. En förändringschef ska inte nödvändigtvis sitta kvar i tillväxtfasen. Fokusera på hur ni på bästa sätt kan matcha medarbetare och chef snarare än att titta på funktion. Om en chef har svårigheter att leda några av sina medarbetare behövs en förändring. Våga ta ansvar och våga vara prestigelös i de frågorna.

6. Skippa hierarkin. Åter igen, var prestigelös. Du har anställt dina medarbetare av en anledning, våga lita på deras kunskaper.

7. Fira framgångar! Det är ingen skröna, feedback och bekräftelse har bevisad effekt på motivationen. Se till att fira era framgångar tillsammans!

Vad är nästa steg?

Vad kan du då göra för att stötta dina chefer? Ge dem bra verktyg att jobba med. Ta kontakt med oss på sales@netcompetence.se eller 08-673 23 10.

Vi är redo för ledarskap 2.0 – är ni?