Kompetensstyrning

Kompetensstyrning

Kompetensstyrning

Hur gör ni för att försäkra er om att era medarbetare har rätt kompetens för sina uppgifter?

Kompetensstyrning

Kompetensstyrning handlar om att säkerställa att företaget på både kort och lång sikt har rätt kompetens bland medarbetare för att kunna genomföra sina strategier och nå målen. Man brukar även benämna det som kompetenshantering eller kompetensutveckling. Genom att jobba strukturerat med kompetensstyrning får ni många fördelar:

 • Medarbetaren vet vilken kompetens som krävs idag och i framtida roller
 • Chefer får stöd för att bygga effektiva team
 • Ledningen kan säkra långsiktig framgång
 • HR får bättre överblick vilket underlättar kompetensstyrning

Netcompetence modul för kompetensstyrning är ett verktyg som pedagogiskt visar nuläget i jämförelse med företagets önskade läge för olika nyckelkompetenser. Systemet kan gå på djupet och kombinera roller med t.ex. geografisk placering, allt för att göra det enklare för er att optimera företagets kompetensutveckling och rekrytering.

Medarbetaren vet vilken kompetens som krävs idag och i framtida roller

 • Medarbetaren har överblick över vilken kompetens som krävs för nuvarande och kommande roller
 • Blir sökbar och attraktiv för nya uppdrag och roller genom att ha en uppdaterad kompetensprofil
 • Kan enkelt simulera förbättringsbehov för att matcha framtida roller
 • Ser tydligt sin kompetensnivå i förhållande till vad som krävs för sin roll
 • Kan fokusera på det lärande som ger störst effekt för att minska kompetensbrister
Kompetens

Medarbetare ser tydligt sin kompetens i förhållande till efterfrågad kompetens för en viss roll.

Chefer får stöd för att bygga effektiva team

 • Kan söka på kompetenser för att bemanna uppdrag och nya roller
 • Får stöd inför medarbetarsamtal
 • Får stöd att prioritera och genomföra rätt insatser för kompetensutveckling
Kompetens

Linjechefer hittar enkelt rätt kompetens för bemanning av projekt och öppna tjänster.

Ledningen kan säkra långsiktig framgång

 • Kan styra företaget genom nyckelkompetenser
 • Får möjlighet att identifiera kritiska kompetensbrister

HR får bättre överblick vilket underlättar kompetensstyrning

 • Kan hjälpa företagsledningen att styra genom nyckelkompetenser
 • Kan simulera scenarier inför framtida behov av kompetens
 • Kan se skillnader mellan avdelningar och styra kompetensutvecklingsinsatser effektivt
 • Har översikt och kontroll över att alla har uppdaterade kompetensprofiler och kan enkelt skicka ut påminnelser
Kompetens

HR kan enkelt få en överblick på olika avdelningars kompetens i förhållande till uppsatta kriterier.

Nyckelfunktioner

Tydlig koppling till verksamheten

 • Kompetenskrav och GAP för nuvarande roll
 • Kompetenskrav och GAP för framtida roll
 • Simulera olika framtida roller
 • Helt integrerat med utvecklingssamtal som underlättar kontinuitet i uppdateringar av kompetensprofiler

CV

 • Flexibelt CV där all information är sökbar
 • Stöd för rekommendationer

Helt integrerat med Netcompetence Learning

 • Få förslag på lämpliga kurser baserat på ditt kompetetens-GAP
 • Möjlighet att automatiskt få höjd kompetens vid avklarad kurs
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se