Lärande

Lärande

Lärande

Allt lärande på en plats!

Lärande

Dagens företag lever i ständig utveckling för att kunna vara konkurrenskraftiga. Den enskilda medarbetaren måste i allt större utsträckning ta ansvar för sin egen kompetensutveckling, samtidigt som mycket utbildning idag sker via kanaler som Youtube och Wikipedia. Detta ställer ännu högre krav på att den formella utbildning som medarbetarna går igenom hanteras på ett effektivt sätt av företaget och är lättillgänglig för medarbetaren. Företagets utbildningsadministration måste också vara anpassad efter de blandade lärmiljöer vi har idag, från klassrumsutbildning till nätbaserat och mobilt lärande.

En modern lärplattform ger företaget en möjlighet att effektivt administrera och genomföra all formell utbildning. För företaget ger det flera fördelar:

 • Medarbetare får all kompetensutveckling sparad på en plats
 • Linjechefer får tydlig överblick över sina medarbetares kompetensutveckling
 • Kursadministratörer minskar manuell hantering
 • Ledningen minskar kostnader
 • HR får överblick över utbud och kostnader

Netcompetence lärplattform har alla funktioner som krävs för att ni ska kunna minimera adminstration och vara säkra på att ni får ut rätt typ av utbildning till rätt målgrupp.

Medarbetare får all kompetensutveckling sparad på en plats

 • Medarbetaren får en plats för all kompetensutveckling, exempelvis finns certifikat, webbaserade kurser, blended learning, klassrumsbaserade kurser, kursinformation och kursanmälan samlat
 • Kursdeltagare kan komma åt sin kurs oberoende av tid och rum från såväl dator som smartphone
 • Efter genomförd kurs kan medarbetaren gå tillbaka till kursens nätplats och nå allt kursmaterial
Lärande

Medarbetare har alla kurser samlade på ett och samma ställe och tillgängliga via såväl dator som mobiltelefon.

Chefer får tydlig överblick över sina medarbetares kompetensutveckling

 • Chefer får god överblick över sina medarbetares kompetensutvecklingsaktiviteter och kan enkelt hantera godkännande av anmälning på kurser
 • Chefer får tydlig överblick över vilka kurser som medarbetare genomfört
Lärande

En lättanvänd feed gör det enkelt för medarbetare och chefer att kommunicera.

Kursadministratörer minskar manuell hantering

 • Systemet minskar den manuella tiden vid moment som exempelvis inbjudan, om- och avbokning samt utskick av bekräftelser och påminnelser
 • En lättanvänd checklista underlättar hantering av lokaler, utrustning, material m.m. samt bokning av lärare, hotell, måltider och transporter
 • De får ett webbaserat system för administration av alla era utbildningar – e-learning, blended learning och klassrumsutbildning
Kursadministratör ser översiktligt anmälningsläget på kurser.

Kursadministratör ser översiktligt anmälningsläget på kurser.

Ledningen minskar kostnader

 • Ledningen kan minska kostnader för kursadministration
 • Med hjälp av blandat lärande och e-learning kan ledningen sänka kostnader för kursgenomförandet genom minskad arbetsfrånvaro samt minskade res- och hotellkostnader
 • Ledningen kan nå ut till strategiskt viktiga målgrupper med utbildning som man tidigare inte kunnat nå, exempelvis återförsäljare och kunder

HR får överblick över utbud och kostnader

 • HR kan styra kursutbudet och därmed säkra kvalitet och minska kostnaderna genom centrala inköp
 • En kraftfull och enkel rapportgenerator gör att de kan förse organisationen med de rapporter som den är i behov av

Nyckelfunktioner

Fantastiskt stöd för kursadministration

 • Utskick av inbjudningar, bokningar, bekräftelser m.m. via mail och sms
 • Kurskatalog uppdelad på organisation, avdelning, användare och kunder
 • Manuella och automatiska påminnelser via e-post och SMS
 • Deltagarlistor som sammanställs automatiskt
 • Chefsattestering vid anmälan
 • Checklistor för administratören
 • Hantera mat, boende och transporter
 • Flödeshantering av anmälningar, väntelista, platsreservationer och avanmälningar
 • Diplom efter genomförda utbildningar
 • Faktureringsunderlag för intern- och externfakturering
 • Enkätverktyg för utvärderingar
 • Rating/Bedömning av kurser
 • Nyckeltalsrapporter
 • Realtidsrapporter

Hjälper er med flexibelt lärande!

 • Stödjer blandad inlärning fullt ut där ni fritt kan kombinera olika former av undervisning till utbildningsprogram
 • Stöd för mobilt lärande
 • Fullt stöd för SCORM-standard
 • Styr kursflöden med hjälp av förkunskapskrav
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se