Successionsplanering

Successionsplanering

Successionsplanering

Vet ni vilka era nyckelpersoner är och har ni en plan om de skulle försvinna?

Succesionsplanering

Genom att identifiera företagets nyckelpersoner och ha en plan för vad som händer ifall de försvinner, undviker företaget onödiga kostnader och tempoförluster. Successionsplanering blir en allt viktigare uppgift för HR-enheten.

Ett IT-stöd för successionsplanering hjälper till att kartlägga risker kopplade till nyckelpersoner som försvinner. Med hjälp av ett sådant stöd kan företaget också planera för hur man ersätter en nyckelperson och minskar den skada företaget kan få ifall en nyckelperson slutar. Vidare får HR-enheten också en mycket snabb överblick över samtliga kompetenser i företaget och kan därför snabbt se vem som skulle kunna ersätta en nyckelkompetens internt. Andra fördelar är:

 • Linjechefer finner rätt kompetens
 • HR kan stötta linjechefer och arbeta med framtida ledare
 • Ledningen minskar påverkan vid avhopp av nyckelpersoner

Netcompetence modul för successionsplanering kan ses som ett internt rekryteringssystem av nyckelpersoner och har alla funktioner som krävs för att ni på ett enkelt sätt ska kunna jobba med successionsplanering.

Linjechefer finner rätt kompetens

 • Enkelt att finna de bästa interna kandidaterna vid tillsättning av nya tjänster
 • Det finns alltid en tydlig bild över vem som presterar och vem som har hög potential
 • En god överblick över vilka medarbetare som har hög risk att lämna skapas
Successionsplanering

Linjechefer finner enkelt de bästa interna kandidaterna vid tillsättning av nya tjänster.

HR kan stötta linjechefer och arbeta med framtida ledare

 • Vid interna rekryteringar kan HR stötta linjechefer att hitta lämpliga kandidater
 • HR kan jobba med en talangpool för framtida ledare
 • Kartläggning av risker för avhopp på nyckelpositioner samt coachning av linjechefer om hur de ska agera för att behålla dessa nyckelpersoner
Successionsplanering

HR kan ge stöd till linjechefer så att dessa vet vilka nyckelpersoner som har hög risk att sluta

Ledningen minskar påverkan vid avhopp av nyckelpersoner

 • Det finns alltid en uppdaterad plan för tillsättning av ersättare på kritiska tjänster vilket minskar kostnader i form av dyra rekryteringar och tempoförlust
 • Ett lättanvänt verktyg för dokumentation och dialog kring successionsplanering
Successionsplanering

Ledningen har ett lättanvänt verktyg för att skapa en plan för att ersätta de viktigaste personerna i företaget.

Nyckelfunktioner

 • Identifiera ledar- och nyckelbefattningar och planera ersättare
 • Hitta personer för andra kritiska tjänster
 • Identifiera risker för avhopp
 • Engagera och behålla lovande medarbetare
 • Planera karriärer
 • Låta medarbetarna engagera sig i sin egen karriärplanering
 • Få en överblick över kompetensnivån inom organisationen
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se