Tester & certifiering

Tester & Certifiering

Tester & certifiering

Får ni påminnelser när verksamhetskritiska certifikat är på väg att löpa ut?

Tester och certifiering

 

Många företag är idag helt beroende av olika typer av certifikat för att kunna bedriva sin verksamhet och hantering av certifieringar blir en mer och mer komplex uppgift. Utan ett bra IT-stöd blir arbetet med certifieringar både tungrott och osäkert. Ett verksamhetskritiskt certifikat som har löpt ut kan orsaka stora ekonomiska skador.

Med ett IT-stöd kan det manuella arbetet med att hålla koll på era certifikat minskas samtidigt som ni kan säkerställa att medarbetare alltid har aktuella certifikat. Andra fördelar är:

 • Medarbetare har en plats där alla tester och certifikat finns tillgängliga
 • Chefer får snabb överblick över sitt team
 • Testbyggare lägger enkelt upp nya tester och certifikat
 • Ledningen har kontroll över att alla certifikat är uppdaterade
 • HR kan stötta verksamheten

Netcompetence modul för Test och certifiering minimerar arbetet med certifieringar och säkerställer att alla medarbetare har aktuella och relevanta certifikat. Enkelt kan ni skapa tidsintervall och regler för olika certifikat. Automatiska utskick görs sedan för att påminna om när det är dags för återcertifiering.
Förutom certifikathantering finns det funktioner i modulen för att enkelt kunna jobba med kunskapsprov både före och efter genomförda utbildningssatsningar.

Medarbetare har en plats där alla tester och certifikat finns tillgängliga

 • Aktuella tester och certifieringar är tillgängliga direkt på startsidan
 • Tester är alltid lättillgängliga; ni kan köra dem på dator, smartphone och läsplatta
 • Direktlänkar via e-post gör det enkelt att starta och att köra tester
 • Smarta påminnelser gör att ni inte missar att uppdatera certifikat
Tester och certifikat

Medarbetare har alla sina tester och certifikat samlade på ett ställe och får påminnelser när certifikat är på väg att löpa ut.

Chefer får snabb överblick över sitt team

 • Se direkt status på olika verksamhetskritiska tester och certifikat.
Tester och certifikat

Chefer har bra översikt av sina medarbetares certifieringsstatus.

Testbyggare lägger enkelt upp nya tester och certifikat

 • Testbyggare kommer snabbt igång, bygger enkelt egna tester och distribuerar dem
 • Det finns många möjligheter att variera hur ni tar fram era tester, exempelvis finns funktioner för slumpning av frågor från frågepooler, poängsättning och godkäntgränser m.m.

Ledningen har kontroll över att alla certifikat är uppdaterade

 • Den kan vara säker på att verksamheten aldrig står still på grund av att ni missat att förnya nödvändiga certifikat
 • Den kan direkt se status för företaget på olika verksamhetskritiska tester och certifikat

HR kan stötta verksamheten

 • HR har överblick över alla certifikat och kan snabbt påminna linjechefer när medarbetares certifikat är på väg att löpa ut
 • HR får tillgång till en kraftfull och enkel rapportgenerator där ni kan få just de rapporter som organisationen är i behov av
Tester och certifikat

HR får snabb överblick av certifieringsläget för olika avdelningar

Nyckelfunktioner

 • Webbaserade, plattformsoberoende tester i kontrollerande,
  lärande eller certifierande syfte
 • Bygg enkelt egna tester
 • Utdelning av tester på behörighets- och rollnivå
 • Möjlighet till direktstart av tester via e-post och sms
 • Avancerad slumpningslogik
 • Slumpa frågor från frågepooler
 • Poängsättning per fråga eller svarsalternativ
 • Lättanvända frågetyper (enval, flerval, hotspot etc)
 • Infoga alla mediatyper (bilder, flash, ljud och video)
 • Sätt ihop tester med flera sektioner och differentierade godkäntgränser
 • Valfria återkopplingsintervaller
 • Stöd för kontrollerade testmiljöer (krav på lösenord och digital signering)
 • Automatisk rättning
 • Automatisk hantering av påminnelser för certifikat
 • Diplom efter genomförda prov
 • Hantera interna och externa certifikat
 • Nyckeltals- och realtidsrapporter
 • Kvalitetssäkring av frågor med avancerade rapporter
 • Loggning av ändringshistorik på frågor och tester
Kontakta oss
Låter detta intressant?
Kontakta oss för mer information på telefon: +46 8 673 18 70 eller sales@netcompetence.se