Tjänster

Tjänster

Våra tjänster hjälper er att få ut bästa möjliga nytta av Netcompetence Talent Portal.

All vår fokus ligger på din verksamhet. Oavsett hur länge din organisation använt Netcompetence Talent Portal så är det viktig för oss att du ska få ut bästa möjliga nytta av våra lösningar. Därför är våra tjänster indelade i tre områden: Implementera, Förvalta och Utveckla.

Implementera
Varje år genomför vi ett mycket stort antal implementeringar. Den erfarenheten kan du dra nytta av. Vi vet att en strukturerad och väl planerad implementering skapar vinster längre fram. Därför kommer våra erfarna Customer Success Managers att tillsammans med er titta på hur portalen kan stödja era processer på bästa tänkbara sätt. Det gäller både på kort och på lång sikt.

Vi arbetar effektivt och metodiskt för att anpassa portalen för er verksamhet. Det gäller både processer och grafisk profil. Beroende på era behov så genomför vi även integrationer och sätter upp andra tekniska tjänster. Målet är en portal som ni känner er hemma i.

Förvalta
När portalen är implementerad tar förvaltningen vid. Målet är att ni ska uppleva maximal nytta. Det här kräver en effektiv förvaltning som kan hantera både förändrade krav i er organisation och systemuppdateringar.

  • Regelbundna administratörsmöten för enhetliga och effektiva rutiner
  • Utbildning av nya administratörer och superanvändare
  • Systemgenomgång med fokus på att maximera nyttan av portalen

Utveckla
Vad gör ni när de inplanerade läraktiviteterna inte räcker till? Det kan handla om allt större krav på effektiviseringar eller ett ökat behov av rätt kompetens hos medarbetare, leverantörer och kunder. Det gäller även att kunna identifiera de nya tekniska möjligheter som kan förenkla och förnya arbetet kring kompetensutveckling.

Använd våra Customer Success Managers som ett stöd för att utveckla ert kompetensarbete. Dra nytta av vår långa erfarenhet och vår stora kunskapsbank från olika branscher och företag. Vi vill hjälpa er att skapa nya möjligheter.
Exempel på utvecklingstjänster:

  • Inspirationsföreläsning om kompetensutveckling i er bransch.
  • Workshop om ert behov av kompetensutveckling.
  • Effektiviseringar med bättre användande av systemstöd