Välkommen till Netcompetence, Terhi Benjaminsson!

Välkommen till Netcompetence, Terhi Benjaminsson!

Välkommen till Netcompetence, Terhi! Berätta lite om din bakgrund!
De senaste 10 åren har jag arbetat som utbildningschef hos olika systemleverantörer såsom Aditro och Visma. Mitt fokus har varit att utveckla utbildningsavdelningens arbete mot digitalt lärande. Jag älskar arbetet med att leda en förändringsresa – med allt vad det innebär! Från kravställning av systemstöd till projektledning av systemstöd, processledning och medarbetarutveckling.
Jag är pedagog i botten och har även stor erfarenhet av att paketera och konceptualisera digitalt lärande. Nu senast kommer jag från Sweden Green Building Council där jag fick möjlighet att i en konsultativ roll stödja kunden i att utveckla sina processer och köpa in systemstöd för att digitalisera utbildningsavdelningen.

Vad skulle du säga är din nyckel till framgång?
Min nyfikenhet. Jag är väldigt nyfiken och håller mig ständigt uppdaterad på de senaste trenderna inom lärande, både gällande teknologi och metoder.

Hur kommer din roll se ut här på Netcompetence?
Jag kommer ha fortsatt fokus på digitalisering och processer. En stor del av mitt arbete kommer vara att implementera nya kunder, en annan del kommer vara att hjälpa kunderna att effektivisera sitt arbete. För att få ut det bästa av ett system krävs bra processer och där hoppas jag kunna hjälpa till.

Tack Terhi och åter igen, varmt välkommen till Netcompetence!